PhD ДОКТОРАНТУРА

PhD докторларын дайындаудың оқу бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағытта фундаментальді білімдік, әдіснамалық және зерттеушілік дайындықты, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім, ғылыми сала жүйесіндегі тиісті ғылыми бағыттар бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды қарастырады.
PhD докторантура халықаралық талаптар мен Болон үдерісінің принциптеріне сәйкес ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындауды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ докторантураның 17 мамандығы бойынша лицензияға ие.
Докторантурада оқу үдерісі күндізгі бөлімде ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыттарда жүргізіледі. Оқу мерзімі 3 жыл.

PhD докторантура бойынша мамандықтар
6D012000 – Кәсіптік оқыту (сала бойынша)
6D042000 – Сәулет
6D050600 – Экономика
6D050700 – Менеджмент
6D050800 – Есеп және аудит
6D050900 – Қаржы
6D051100 – Маркетинг
6D072400 – Техникалық машиналар және жабдықтар    
6D080100 – Агрономия
6D080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу технологиясы
6D080600 – Аграрлық техника және технология
6D080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы
6D080800 – Топырақтану және агрохимия
6D120100 – Ветеринарлық медицина
6D120200 – Ветеринарлық санитария

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне PhD докторантураға оқуға түсушілерге қойылатын талаптар

PhD докторантураға оқуға қабылдау ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 109 Қаулысымен бекітілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуда кәсіби оқу бағдарламасын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың Типтік ережелеріне» сәйкес жүзеге асырылады.

Құжаттарды қабылдау 20 маусымнан 20 шілдеге дейінгі аралықта жүргізіледі. Қабылдау емтихандары 1 - 20 тамыз аралығында, оқуға қабылдау 31 тамызға дейін өткізіледі.

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне докторантураға «магистр» академиялық дәрежесі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар қабылданады.

Докторатураға оқуға түсушілер келесі құжаттарды өткізеді:
1) ұйым басшысының атына жазылған өтініш;
2) отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілермен келісіліп, жоспарланған диссертациялық зерттеудің негіздемесі;
3) жеке куәліктің көшірмесі;
4) білімі туралы құжаттың көшірмесі;
5) жоғары оқу орнынан кейінгі «білім алуда кәсіби оқу бағдарламасын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдайтын Типтік ереженің» 4 тармағында көрсетілген бағдарлама бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (болған жағдайда);
6) ғылыми және ғылыми – әдістемелік жұмыстарының тізімі (болған жағдайда);
7) 3 х 4 өлшемдегі 6 фотосурет;
8) 086-У формалы медициналық анықтама;
9) кадрларды есепке алу туралы жеке парағы және еңбек өтілін растайтын құжат (еңбек өтілі барлар үшін);

Салыстыру үшін құжаттардың көшірмесімен қоса түпнұсқа ұсынылады. Тексеруден соң түпнұсқа қайтарылып беріледі.

PhD докторантураға түсушілер шет тілі (өз қалауымен) және мамандық бойынша қабылдау емтихандарын тапсырады. Үміткерлер шет тілдері бойынша қабылдау емтиханын ҚР Білім және ғылым министрлігінің тестілеуі және Ұлттық тестілеу орталығы бекіткен технология бойынша тапсырады. Шет тілдерінен (ағылшын, француз, неміс) Test of English as a Foreign Language бағдарламасы бойынша, Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), (TOEFL, шектеулі балл – кемінде 560), International English Language Tests System (IELTS, шектеулі – кемінде 6.0), Grundbaustein DaF (шектеулі балл - С1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, шектеулі балл - С1), Diplome d'Etudes en Langue français (DELF, шектеулі балл - В2), Diplome Approfondi de Langue français (DALF, шектеулі балл - С1), Тest de connaisances de français (TCF, шектеулі балл – кемінде 400) тесті тапсырғаны туралы сертификаты бар Қазақстан Республикасының азаматтары докторантураға шет тілі бойынша қабылдау емтиханынан босатылады.

Докторантураға оқуға түсуші шетелдіктер мемлекеттік немесе орыс тілі (оқыту тілі) және мамандық бойынша қабылдау емтихандарын тапсырады.

Мамандық бойынша қабылдау емтиханын университеттің емтихан қабылдау комиссиясы өткізеді.
Докторантурада оқу мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде күндізгі оқыту бойынша жүзеге асырылады.

С.Сейфуллин атындағы КАТУ докторантурасына жақын мамандықтар бойынша оқуға түсетін талапкерлерге арналған пререквизит тізімі 2017-2018 оқу жылына


Докторантураға түсушілер үшін мамандық бойынша емтихан сұрақтары
6D012000 – Кәсіптік оқыту (сала бойынша)
6D042000 – Сәулет
6D050600 – Экономика

6D051100 – Маркетинг
6D050700 – Менеджмент
6D080100 – Агрономия
6D080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу технологиясы
6D080600 – Аграрлық техника және технология
6D080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы
6D080800 – Топырақтану және агрохимия
6D120100 – Ветеринарлық медицина
6D120200 – Ветеринарлық санитария
6D073200 – Стандарттау жəне сертификаттау
6D081100 – Өсімдік қорғау жəне карантин
6D050800 – Есеп және аудит
6D050900 – Қаржы
6D072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар