АМД Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі

Университеттегі оқу-әдістемелік жұмыс Академиялық мәселелер жөніндегі департаменті (АМД) оқу-әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің басқаруымен іске асады.

АМД оқу-әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі іс-әрекетінің негізгі бағыттары:

  • Бакалавриат мамандықтары бойынша модульдік білім беру бағдарламаларын құруына  бақылау жүргізу; 
  • Оқу-әдістемелік әдебиеттерді басып шығару бойынша жұмысты ұйымдастыру, жоспарлау және қадағалау, оның ішінде университеттің жыл сайын басып шығару жоспарын құрастыру; Таңдау пәндерінің каталогтарын, мамандықтар мен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыру бойынша жұмысын ұйымдастыру;
  • факультеттердің оқу жоспарлары бойынша комитеттеріне, оқыту бағдарламалары бойынша комитеттеріне, білім алушылардың өзіндік жұмысының сапасын бақылау бойынша комитеттеріне әдістемелік көмек көрсету;
  • университеттің Әдістемелік кеңесінің, факультеттердің әдістемелік комиссияларының жұмысын ұйымдастыру;
  • оқу-әдістемелік жұмысы саласындағы алдыңғы қатарлы тәжірибені тарату, университеттің ғылыми-әдістемелік конференцияларын, әдістемелік семинарларын ұйымдастырып, өткізу;
  • оқу үдерісін жетілдіру бойынша тиісті ұсыныстарды дайындап, оларды Ғылыми кеңес отырыстарында қаралуына енгізу;
  • кафедра мен факультеттерді тексеру бойынша кешенді комиссиялардың жұмысын ұйымдастыру; бакалавриат мамандықтары бойынша Жұмыс оқу жоспарларының «Platonus» автоматтандырылған жүйесіне енгізілуін қадағалау;
  • оқу-әдістемелік жұмысы бойынша Сапа менеджменті жүйесінің құжаттарын әзірлеу. 

Бөлім құрамы:

Әлжаппарова Жұмагүл Қабдүлмәлікқызы – бөлім бастығы, б.ғ.к., доцент

Байзақова Арайлым Қозыбағарқызы – бөлімнің аға маманы

Бөлімнің орналасуы:

010011 Астана қ., Жеңіс даңғылы 62, бас ғимарат, 2 қабат, 1226 кабинет
Байланыс телефоны: 8(7172)31-70-08.
эл.пошта: alzhapparova@mail.ru

arai200975@mail.ru