Университеттің Модульдік білім беру бағдарламалары

Университет 2011-2012 оқу жылында бакалавриаттың барлық мамандықтары бойынша модульдік білім беру бағдарламаларын құрастыра бастады. Модульдік білім беру бағдарламалары Болон үдерісінің параметрлеріне негізделіп, құрастырылды, атап айтсақ, құзыреттілік тұрғыда; білім беру бағдарламаларының модульдік құрылымы; кредит түрінде пәндердің және білім алушылардың оқу жүктемесінің есептелуі.

Білім беру бағдарламаларын құрастырудың осы қағидаларын іске асыру үшін тіркеуші кеңсесі мен деканаттар қызметкерлері үлкен ұйымдастыру-әдістемелік жұмысты атқарды. «Оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары бойынша комитеттерінің қызметі туралы ереже» дайындалды. Бұл ережеде республикалық нормативтік құжаттар негізінде білім беру бағдарламаларын құрастырудың негізгі ұстанымдары мен тетіктері баяндалған, білім беру бағдарламаларын дайындаудың реттілігі беріліп, модульдердің мазмұнын әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету ережелері көрсетілген. Білім беру бағдарламаларын құрастыру бойынша жүйелі түрде оқыту семинарлары өткізілген. Профессорлық-оқытушылық құрамының жұмыс берушілерімен кездесулері ұйымдастырылды, олардың барысында әр мамандық бойынша түлектердің жалпы, кәсіптік және қосымша құзыреттіліктері анықталды, мамандықтар бойынша Таңдау пәндерінің каталогы мен Жұмыс оқу жоспарларына, силлабустарға енгізілуіне ұсынылатын таңдау пәндерінің тізімі және өндіріске қажетті жеке тақырыптар талқыланды. Оқу бағдарламалары бойынша комитеттерінің басқаруымен әр модульдің мазмұны әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етілді. 

Кәсіптік стандарттар реестріне сәйкес 2016 жылдың 1 маусымына дейін кәсіптік стандарттар университеттің 14 мамандығы бойынша бекітілген. Осыған байланысты 14 мамандықтың модульдік білім беру бағдарламалары кәсіптік стандарттар негізінде дайындалды.

Сонымен, бүгінгі таңда бакалавриаттың 75 модульдік білім беру бағдарламасы әзірленді, оның ішінде 8 бағдарлама – үш тілді оқытуға арналған. Олардың бәрі 2016 жылдың 21-26 желтоқсан аралығында ҚР Білім және ғылым министрлігінің Мемлекеттік аттестациясынан ойдағыдай өтті.

Жоғары сұранысқа ие келесі модульдік білім беру бағдарламалар: “Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар сәулеті” (5В042000 – Сәулет мамандығы бойынша); “Мал шарушылығы өнімдерін ветеринарлық санитариялық сараптау” (5В120200 – Ветеринариялық санитария мамандығы бойынша); “Банк ісі”, “Салық және салық салу” (5В050600 – Қаржы мамандығы бойынша).

ҚР Мемлекеттік инновациялық индустриалдық даму бағдарламасы (МИИДБ) аясында келесі модульдік білім беру бағдарламалар дайындалды: “Майлы дақылдарды сақтау және қайта өңдеу технологиясы” (5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы мамандығы бойынша); “Қайта өңдеу өндірістерінің машиналары мен аппараттары” (5В072400 - Технологиялық машиналар және жабдықтар мамандығы бойынша).

ҚР МИИДБ іске асыру мақсатында Технологиялық машиналар және жабдықтар, Агрономия, Топырақтану және агрохимия мамандықтар бойынша жаңа бағдарламаларды құрастыру жоспарланып отыр.

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мамандығы бойынша «Энергетикалық менеджмент және энергия аудиті» модульдік білім беру бағдарламасы «Түрікменстан мен Қазақстанның жоғары оқу орындарында бакалавриаттың «Энергетикалық менеджмент» оқу бағдарламасын аралас (дәрісханалық және онлайн) оқыту негізінде дайындау» атты TEMPUS халықаралық жобасы аясында әзірленді; Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Энергия үнемдеу – 2020» мемлекеттік бағдарламасын қабылдауымен байланысты «Жаңартылған энергия көздерін пайдалану және энергияны үнемдеу» модульдік білім беру бағдарламасы құрастырылды.   

“Университеттің модульдік білім беру бағдарламалары тізімі”