Студенттер контингенті

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің студенттер контингенті 2016 жылдың 1 қазанына – 10278 адамды құрады. Соның ішінде: 9671 адам күндізгі оқу бөлімі бойынша, 607 адам сырттай оқыту нысаны бойынша оқиды. Қазақ бөлімінде 5435 адам білім алуда. Соның ішінде – 5205 күндізгі және 230 сырттай оқыту нысандары бойынша оқиды. Мемлекеттік білім беру гранты негізінде білім алатын студенттер саны - 4802 адам (46,7% - студенттердің жалпы санынан), соның ішінде қазақ бөлімінде – 2863 (59,6% - мемлекеттік білім беру гранты негізінде оқитын студенттердің жалпы санынан) адам. Шет ел студенттерінің контингенті 123 адамды құрады.

Күндізгі және сырттай оқу нысандары бойынша студенттер контингентінің 2013 және 2016 жылдар арасындағы мәліметтер талдауы (1- кесте) орташа есеппен 6,3 пайызға өскен. Осыған сәйкес мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушы студенттер саны орташа есеппен 12,3 пайызға көбейген. Келісімшарт негізінде білім алушы студенттер саны  2013-2014 оқу жылымен салыстырғанда 14,1 пайызға азайған.

Күндізгі оқу нысаны бойынша қазақ тілінде білім алушы студенттер үлесі 2013 жылдан бастап 53 пайыздан  53,8 пайызға өскен.

Оқу нысандары бойынша студенттер контингенті

Студенттерді қабылдау. 2016-2017 оқу жылына бакалавриат мамандықтары бойынша жалпы 3287 студент қабылданды. Соның ішінде: 2904 адам күндізгі оқу бөліміне, 383 адам сырттай оқу бөліміне, 1201 адам мемлекеттік білім гранттары негізінде оқуға түсті. Демек, күндізгі оқу нысаны бойынша мемлекеттік білім беру грантына оқуға түскен студенттер пайызы 41,4% құрады.

Күндізгі және сырттай оқу бөлімі бойынша 2013 және 2016 жылдар аралығында 1 курсқа қабылданған студенттер саны

2-ші кестеде көрсетілгендей 2014-2015 оқу жылында мемлекеттік білім беру гранты негізінде қабылданған талапкерлер санының жоғарылағандығы байқалады - 1244 адам.

Студенттерді 1-ші курсқа қабылдау талдауы мемлекеттік білім гранттары бойынша оқуға түскен студенттердің жалпы санынан орташа есеппен 41,4% құрайды. 2016-2017 оқу жылында грант бойынша оқуға түскен студенттердің пайыздық көрсеткіші 41,4% құраса, 2014-2015 оқу жылында олардың пайыздық көрсеткіші 51,6% жеткен.

Сонымен қатар, күндізгі оқу нысанына мемлекеттік тілде оқуға қабылданған 1-ші курс студенттері санының пайыздық көрсеткіші 2013 жылмен салыстырғанда 2016  жылы жоғарылағандығын атап өтуге болады. Мысалы, 2014 жылы қазақ бөліміне 55,4% студент келіп түссе, 2016 жылы қабылданғандардың жалпы санынан 58,5% құрады.

Контингент қозғалысы. Студенттер қозғалысы СҚ 11010.95-2016  «С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ студенттерінің оқудан шығарылуы, ауысуы, қайта қабылдануы және академиялық демалыс берілу тәртібі» бойынша әртүрлі себептермен оқудан шығарылуына, басқа ЖОО ауысуына, оқуға қайта қабылдануына, қайта оқуға қалдырылуына және академиялық демалыс берілуіне сәйкес жүргізіледі.  

Университетте күндізгі оқу нысанында білім алушылардың контингенті көбеюіне байланысты, оқудан шығарылған студенттер саны 2013 – 2014 оқу жылымен салыстырғанда соңғы оқу жылы бойынша 2 есе көбейді.  Оқуға қайта қабылданған және басқа ЖОО келген студенттердің жалпы саны 218 адамды құрайды. .