Түлек

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде жас мамандардың тағы бір тобы білікті жас маман атанды. Университет құрылғаннан бастап білім деңгейін өзінің басты сапасы ретінде жоғары көтерді және жастарды таңдап алған мамандығымен ұлттық дәстүр шеңберінде адалдыққа тәрбиелеп, оқу үдерісіне сәйкес дайындауда.

Болашақ түлектер университет қабырғасында техникалық, ауылшаруашылық және әлеуметтік–экономикалық мамандықтар бойынша қажетті білім алуда. Бұл оларға ары қарай тәжірибелік қызметтегі функционалдық міндеттерін сауатты және тиімді іске асыруға, жаңа техниканы игеруге, жаңа білім алуға мүмкіндік береді.

Университет өзінің 61 жыл қызметінде ауыл шаруашылығына және экономиканың басқа салаларына 69 394  маман мен бакалаврларды дайындап шығарды. Сонымен қатар, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі ашылғаннан бастап 2300 адам магистр дипломын алды. Демек, университет бойынша жалпы түлек саны 71 694  адамды құрады. Оқуды аяқтағаннан кейін түлектер жоғары кәсіби білім туралы мемлекеттік үлгідегі дипломмен марапатталады.

Тұтас алғанда, университетте 2017–2018 оқу жылы 36 бакалавриат мамандығы және мамандық біліктілігі бойынша 2179 студент (соның ішінде: күндізгі оқыту бөлімі бойынша – 2119 (соның ішінде үздік үлгеріммен- 178), сырттай оқыту бөлімі бойынша – 60 (соның ішінде үздік үлгеріммен- 1) бітірді. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім түлектері профильді және ғылыми -педагогикалық бағытта 31 мамандық бойынша 544 магистр оқу бітірді.

Барлық бітірушілер санын алғанда, мамандар мен бакалаврларды дайындау бағыттары бойынша оқу бітірген түлектердің ішінде ең жоғарғы көрсеткіш «Техникалық ғылымдар» бағыты бойынша – 38,5% жуық және магистратура – 42,5% құрайды.

2018 жылғы қорытынды бойынша факультеттер арасында (621 бакалавр және  магистр) техникалық факультетінің түлектер саны басым. Университетті аяқтағандардың ішінен 179 (8,2%) адам үздік диплом алды. Ең жоғары пайызбен үздік диплом алған факультеттер: ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы – 16,5%, жерге орналастыру – 11,9%, агрономиялық – 9,6%.

2018-2019 оқу жылында бітірушілер (01.10.2018 жыл бойынша) 3055 адам, оның ішінде күндізгі бөлім бакалавриат бойынша - 2042,  сырттай оқыту бөлімі  бакалавриат бойынша– 305, магистратура - 687 және докторантура бойынша - 22 адам.

2018-2019 оқу жылының болжалды бітірушілері