Академиялық саясат

«С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ бұл Академиялық саясаты Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің типтік ережелері мен бұйрықтары негізінде жасалған.

Академиялық саясат