Докторантура

PhD докторын даярлаудың білім беру бағдарламасы  ғылыми-педагогикалық бағыты және іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу даярлығы мен пәндерді тереңдетіп оқыту бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласы. PhD докторантура Болон процесінің халықаралық талаптарына сәйкес ғылыми педагогикалық мамандарды даярлау процесін қамтиды.

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде 23 мамандық бойынша ғылым докторын дайындау лицензиясы бар. Докторларды күндізгі оқу бөлімінде ғылыми педагогикалық және кәсіби екі бағыт бойынша оқытылады. Оқыту мерзімі: 3 жыл 

PhD доктарантура мамандықтары:

6D012000 - Кәсіби оқыту  (сала бойынша)
6D042000 - Сәулет өнері
6D050600 - Экономика
6D050700 - Менеджмент
6D050800 - Есеп және аудит
6D050900 - Қаржы
6D051100 - Маркетинг
6D070300 - Ақпараттық жүйе
6D71700 - Жылуэнергетикасы
6D072400 - Технологиялық машина және жабдықтау
6D073200 - Стандарттвау және сертификаттау
6D080100 - Агрономия
6D080200 - Азық-түлікті технологиялық өндіру және малшаруашылығы
6D080600 - Аграрлық техника және технология
6D080700 - Орман қорлары және орманшаруашылығы
6D080800 - Топырақтану және агрохимия
6D081100 - Өсімдіктерді карантиндеу және қорғау
6D120100 - Ветеринарлық медицина
6D120200 - Ветеринарлық  санитария
6D071300 - «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»
6D071800 - «Электр энергетикасы»
6D072700 - «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (қолдану саласы бойынша)»
6D072800 - «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалары бойынша)»

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ докторлыққа түсу үшін талапкерлерге қойылатын талаптар:

PhD докторантурасына қабылдау білім берудің білім алушыларды қабылдау  типтік бағдарламасына, ҚР Үкіметінің Қаулысымен 2012 жылғы 19 қаңтарда бекітілген № 109 жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің оқыту бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады. Құжат қабылдау 10-30 шілде аралығында жүргізіледі. Түсу емтихандары 10-20 тамыз аралығында өтеді, қабылдау 25 тамызда жүзеге асырылады.

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне докторантураға ҚР азаматтары және «магистр» академиялық дәрежесі бар азаматтығы жоқ шетел азаматтары қабылданады.

Докторантураға түскендер төмендегідей құжат өткізеді:

  1. Ұйым басшысының атына өтініш;
  2. отандық немесе шетелдік ғылыми болжамды кеңесшімен келісілген диссертациялық зерттеудің жоспарланған негіздемесі;
  3. жеке куәлігінің көшірмесі;
  4. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
  5. Білім беру ұйымындағы оқытуға қабылдау типтік ережесінің 4 бөлімінде көрсетілген бағдарламалар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (болған жағдайда);
  6. ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (болған жағдайда);
  7. 3x4 сантиметр мөлшердегі алты фотосурет;
  8. 086-У үлгісіндегі медициналық анықтама;
  9. кадрлық есепке алу жеке парағы және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғалар).
  10. Құжаттардың көшірмелерімен салыстыру үшін түпнұсқалары бірге ұсынылады. Салыстырып-тексеру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

PhD докторантурасына түсушілер шет тілінен (таңдау бойынша) және мамандығы бойынша емтихан тапсырады.

Шет тілі бойынша қабылдау емтихандары Ұлттық орталық бекіткен мемлекеттік білім стандарты және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің тестілеу технологиялары бойынша тапсырылады.

Шетел тіліненTest of English as a Foreign Language, Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), (TOEFL, өту балы- 560 кем емес), International English Language Tests System (IELTS, өту балы - 6.0 кем емес), Grundbaustein DaF (өту балы - С 1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, өту балы - С 1), Diplome d'Etudes en Langue français (DELF, өту балы - В 2), Diplome Approfondi de Langue français (DALF, өту балы - С 1), Тest de connaisances de français (TCF, өту балы - кемі 400), бағдарламалары бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттары бар ҚР азаматтары (ағылшын, француз, неміс) PhD докторантурасына түсу емтихандарынан босатылады.

PhD докторантурасына түсуші шетелдіктер түсу емтиханын мамандық бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінен тапсырады.

Мамандық бойынша емтиханды университеттің емтихан комиссиясы алады.

Докторантурада оқу мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде күндізгі оқу бөлімі бойынша жүргізіледі.

С.Сейфуллин атындағы КАТУ докторантурасына жақын мамандықтар бойынша оқуға түсетін талапкерлерге арналған пререквизит тізімі 2018-2019 оқу жылына

Докторантураға түсушілер үшін мамандық бойынша емтихан сұрақтары
6D012000 – Кәсіптік оқыту (сала бойынша)
6D042000 – Сәулет
6D050600 – Экономика
6D051100 – Маркетинг
6D050700 – Менеджмент
6D080100 – Агрономия
6D080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу технологиясы
6D080600 – Аграрлық техника және технология
6D080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы
6D080800 – Топырақтану және агрохимия
6D120100 – Ветеринарлық медицина
6D120200 – Ветеринарлық санитария
6D073200 – Стандарттау жəне сертификаттау
6D081100 – Өсімдік қорғау жəне карантин
6D050800 – Есеп және аудит
6D050900 – Қаржы
6D072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар
6D070300 – Ақпараттық жүйе
6D071700 – Жылу энергетикасы
6D071300 – Көлік, көлік техникасы және технологиялары
6D072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалары бойынша)
6D072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (қолдану саласы бойынша)
6D071800 –«Электроэнергетика» мамандығы бойынша докторантураға түсу емтихандарының бағдарламасы