Нормативтік құжаттар

 

 • Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі №251-III 2007 жылғы 15 мамырда бекітілген (11.2017 ж. берілген өзгерістері мен толықтыруларымен).
 • ҚР Азаматтық кодексі 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 269-ХІІІ ҚР Жоғарғы кеңесінің Қаулысымен күшіне енген .
 • «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының Заңы (11.2015 ж. берілген өзгерістері мен толықтыруларымен (24.11.2015 ж. берілген өзгерістері мен толықтыруларымен).
 • С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ-дың 27.06.2007 жылғы №27738-1901 жарғысы.

 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген, Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (15.08.2017 ж. берілген өзгерістері мен толықтыруларымен).
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген, Жоғары білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (07.04.2017 ж. берілген өзгерістері мен толықтыруларымен).
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (28.02.2016 ж. өзгерістер және толықтырулармен).
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекілген, Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары (04.2017 ж. өзгерістер және толықтырулармен).
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген, Ересектер үшін қосымша білім беру ұйымдар жұмысының типтік ережелері (12.2014 ж. өзгерістер және толықтырулармен).
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 науырыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген, Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйыммдастыру қағидалары (30.05.2016 ж. өзгерістер және толықтыруларымен).
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 қаулысымен бекітілген Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (2017 жылғы 6 сәуірдегі өзгерістермен және толықтырулармен).
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығымен бекітілген Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары.
 • «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 649 бұйрығы.