Нормативтік құжаттар

 

  • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген, Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.
  • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген, Жоғары білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары.
  • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары.
  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекілген, Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары (12.2014 ж. өзгерістер және толықтырулармен).
  • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген, Ересектер үшін қосымша білім беру ұйымдар жұмысының типтік ережелері (12.2014 ж. өзгерістер және толықтырулармен).
  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 науырыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген, Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйыммдастыру қағидалары.