Студентке

Құрметті студент!

Қашықтықтан білім беру технологияларының қолданылуымен сырттай оқу нысаны бойынша оқитын студенттерге университеттің білім беру порталына мына мекенжай бойынша кірулеріне болады:

http://portal.kazatu.kz/index.php

Қашықтықтан білім беру технологияларының қолданылуымен сырттай оқу нысаны бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру, іске асыру, басқару және бақылау «Platonus» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі:

http://platonus.kazatu.kz/

Университеттің электронды кітапханасына мына мекенжай бойынша кіруге болады:

http://portal.kazatu.kz/e-books/

Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электронды кітапханаға мына мекенжай бойынша кіруге болады:

http://www.rmebrk.kz/

Презентациялар репозиториясына мына мекенжай бойынша кіруге болады:

 http://portal.kazatu.kz/repozitoriy/index.php

СІЗДЕРГЕ ТАБЫСТЫ ОҚУ ТІЛЕЙМІЗ!