Диссертациялық кеңес

2015 жылға арналған философия (PhD) докторы, бейіні бойынша докторы ғылыми дәреже беру бойынша докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер құру туралы бұйрық

Диссертациялық кеңес туралы Ереже

Диссертациясының кеңес құрамы