Агробиологиялық зерттеулердің инновациялық ғылыми-білім беру орталығы

Директоры – Швидченко Владимир Корнеевич, а.-ш.ғ.к., доцент.

E-mail: Shvidchenko50@mail.ruАгробиологиялық зерттеулердің инновациялық ғылыми-білім беру орталығы «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ Басқарма төрағасының 26.10.2011 жылғы №323 бұйрығы негізінде «С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ агрономия факультеті базасында орындалатын әртүрлі министрліктер мен ведомстволардың бюджеттік гранттар мен ынталы, келісімшарттық ғылыми-зерттеу бағдарламаларын қайта құрып, біріктіру жолымен құрылған.

Орталықтың негізгі мақсаты агрономия және ауылшаруашылық дәнді-дақылдардың биологиясы саласында білім беру қызметінің сапасын арттыру, оқу орнының агрономия факультеті оқытушылары мен қызметкерлерінің ғылыми әзірлемелерін коммерциализациялау және оларды өндіріске ендіру жұмыстарын ұйымдастыру болып табылады.

Негізгі міндеттері:
- агрономия және биология саласында іргелі және қолданбалы зерттеулердің дамуын үйлестіріп ұйымдастыру;
- іргелі және қолданбалы зерттеулердің негізгі бағыттарын дамытудың басымдылықтарын анықтау;
- ғылым мен тәжірибені біріктіру мәселесінің оңтайлы шешімін іздеу;
- «Орталық» қызметін мемлекеттік бюджет қаржылары есебінен, сондай-ақ шаруашылық келісімшарт тақырыптары және шаруашылық (коммерциялық) қызмет есебінен орындалатын ғылыми бағдарламаларды қалыптастыруда сәйкес ЖОО мен ҒЗИ-лармен үйлестіруге қатысты ұсынымдар жасау;
- агрономия және биология саласында іргелі және қолданбалы зерттеулердің басымдылықтары мен маңызды бағыттары бойынша ғылыми жобаларды ұйымдастыру және әзірлеу, республикалық және халықаралық конкурстарға қатысу;
- республикалық және халықаралық деңгейдегі жобаларды іске асыру;
- кафедралардың және сәйкес ғылыми ұйымдардың жетекші ғалымдары қатарынан студенттер мен магистранттар, докторанттарды міндетті түрде қатыстыра отырып, шығармашылық ұжымдар құру;
- ғылыми зерттеулердің бағдарламалары мен әдістемелерін қалыптастыруға қатысу және олардың іске асырылуына бақылау жүргізу;
- «Орталықтың» кадрлық әлеуетін нығайту мақсатында жүргізілетін зерттеулерді орындауға ЖОО аяқтасысымен студенттерді, магистратура және докторантура түлектерін белсенді тарту;
- озат ғылыми жетістіктерді насихаттауға ықпал ету және ғылыми зерттеулер нәтижелерін халық шаруашылығына, сонымен қатар оқу үдерісіне ендіру;
- ғылыми-өндірістік конференциялар, семинарлар, мәжілістер ұйымдастыру, кеңес беру қызметтерін көрсету, ғылым мен өндіріс саласында кадрларды даярлау және қайта даярлау.

Ғылыми қызметінің негізгі бағыттары:
- астық дақылдары – жаздық жұмсақ бидай, арпа және сұлы селекциясында жаңа әдістер әзірлеп ендіру;
- картоп селекциясының жаңа бағыттары үшін генетикалық-селекциялық негіздер әзірлеу – картоптың емдәмдік және емдік тағамдарға арналған арнайы сұрыптарын жасап шығару;
- картоп тұқым шаруашылығына вируссіз негізде жаңа технологияларды жетілдіріп, ендіру.
І
ке асырылған ғылыми жобалар:
- «Вируссіз тұқымды картоп өндірісі технологиясын шығымдылықты, сапаны арттыру және алынатын өнімнің өзіндік құнын біршама төмендетуде таңдаулыларын өндіру мерзімін қысқарту негізінде әзірлеу және ауылшаруашылық тәжірибеге енгізу» (грант туралы келісім № 0201/08/01/11, 2008-2011 жж., ҚР АШМ және Дүниежүзілік қайта құру және даму банкінің бюджеттік бағдарламасы);
- «Аймақта өнеркәсіптік бақ шаруашылығын жандандыру мақсатында жеміс және жидек дақылдарының көшет материалдарын жедел көбейтудің биотехнологиялық әдістерін әзірлеу және Солтүстік Қазақстанның ауылшаруашылық тәжірибесіне енгізу» (грант туралы келісім № 2009-147-ГД, 2009-2012 жж., ҚР АШМ және Дүниежүзілік қайта құру және даму банкінің бюджеттік бағдарламасы);
- «Картоптың сауықтырылған in vitro сұрыптарының танап жағдайларындағы қорын жасау» (ҚР АШМ бюджеттік бағдарламасы (042), 2009-2011 жж.);
- «Күздік, жаздық бидай мен тритикаленің сұрыптарын, түрлерін және тізбелерін физиологиялық-биохимиялық, биотехнологиялық және гендік-инженерлік тестілерді пайдалана отырып, классикалық селекция әдістері арқылы жасау» (ҚР АШМ бюджеттік бағдарламасы (042), 2009-2011 жж.);
- «Жаздық арпа мен сұлының сұрыптарын, тізбелері мен түрлерін физиологиялық-биохимиялық, биотехнологиялық және гендік-инженерлік тестілерді пайдалана отырып, классикалық селекция әдістері арқылы жасау» (ҚР АШМ бюджеттік бағдарламасы (042), 2009-2011 жж.);
- «Отандық диагностикумдар өндірісін жасаудың ғылыми қамтамасыз етілу әзірлемесі» (мем. тақырып №7 (042), 2009-2011 жж., ҚР АШМ).

Жаңа жобалардың іске асырылуы:
- жоба: «Қазақстанның астық егілетін аймақтарында астықтың тұрақты өндірісі үшін арпа мен сұлының өнімділігі жоғары, бейімді жаңа сұрыптарын пайдаланудың әртүрлі бағыттары (жемшөптік, сыра ашыту, тағамдық) бойынша жасау».
- тапсырма: «Қазақстанның солтүстік құрғақ даласы жағдайына жақсы бейімделген арпа мен сұлы сұрыптарын селекциялау үшін теориялық және қолданбалы негіздерін – ауылшаруашылық биотехнология, жыныстық будандастыру және индуцирленген химиялық мутагенездің заманауи әдістері негізінде әзірлеу».

Есеп беру кезеңі: 01.01.2012 - 31.12.2013 ж.
- жоба: «Негізгі вирусты және бактериалды ауруларға төзімді гендерді идентификациялау және картоптың асханалық және емдәмдік бағыттағы өнімділігі жоғары экологиялық икемді жаңа сұрыптарын селекциялау».
- тапсырма: «Ауылшаруашылық биотехнология, жыныстық будандастыру және индуцирленген химиялық мутагенездің заманауи әдістері негізінде картопты селекциялаудың жаңа бағыты – адам денсаулығын қалыпты ұстауға және жақсартуға қабілетті көкөніс өнімдерінің бір түрі ретінде арнайы (емдәмдік) сұрыптарын жасауға арналған бастапқы көлемді материал жасау»

Есеп беру кезеңі: 01.01.2012 - 31.12.2013 ж.
Өнертабыстарға патенттер (2011-2012 жж.):
- «Картоптың шағын түйнектерін in vitro индуцирленген клеткалы құрылымнан алу тәсілі», өнертабысқа инновациялық патент № 23915, ҚР өнертабыстар мемлекеттік реестрінде 29.03.2011 жылы тіркелген;
- Картоп өсімдігін вирус алып жүрушілігіне балау тәсілі», өнертабысқа патент, 15.08.2011 жылғы № 8 бюл.
- «Іn vitro картоптың шағын түйнектерін алу тәсілі», 15.08.2011 жылы жарияланған, № 8 бюл.;
- «Іn vitro каллустық дәнді-дақылдарды сақтау тәсілі», 15.08.2011 жылы жарияланған, № 8 бюл.

Орталықтың келесідей екі танаптық стационары бар:
- Ақмола облысы, Целиноград ауданы, «Нива» шаруа қожалығы базасындағы танаптық стационар;
- Ақмола облысы, Бұланды ауданы, «Журавлевка» ЖШС базасындағы танаптық стационар.