Гуманитарлық зерттеулер және білім беру технологиялары орталығы

Орталық директоры – ф.ғ.д., доцент Абдина Айнұр Қанапияқызы

Гуманитарлық зерттеулер және білім технологиялары ғылыми зерттеу орталығы «С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ» АҚ Басқарма Төрағасының бұйрығымен 2012 жылдың 30 наурызында құрылды.
2012 жылдың 20 сәуірінде орталықтың ашылуы өтті.

Орталықтың құрылу себебі:
• гуманитарлық салада ғылыми зерттеулер жүргізу;
• білім технологияларын жоғары мектептерде тәжірибеге енгізу;
• білім модернизациясы мәселелерін шешуге көмектесу, білім мекемелерінің инновациялық қызметін ғылыми-әдістемелік қолдау;
• заманауи даму жағдайында жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби деңгейін арттыру.

Орталық өз қызметін ғалымдар, магистранттар мен студенттерден құралған еркін бірлестік ретінде жүргізеді.
Оларды Орталық құрамына кіргізудің негізгі шарттары:
• тұлға қалыптасуының тұтас құндылығын мойындау мен білім модернизациясы үдерісінің қажеттілігі;
• орталықтың ғылыми зерттеу бағыты аясында өзіндік зерттеу тақырыбының болуы.

Орталық қызметінің мақсаты
• Білім модернизациясы мәселесін шешуге бағытталған, жоғарғы оқу орындарындағы білім және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ғылыми-әдістемелік қолдау.

Орталықтың негізгі міндеттері
• ғылым мен техниканың дамуында маңызды бағыттардағы жаңа технологияларды игеру мен жаңа білімдерді қалыптастырудың негізі ретінде басым іргелі зерттеулерді дамыту;
• жоғары білімнің дамуы мен қалыптасуында теориялық және әдіснамалық негіздерді зерттеу және ұсыну;
• білім және тәрбие міндеттерін шешуде ғылым ықпалын күшейту, жоғарғы білімнің дамуында ғылымды сипаттаушы базистік көрсеткіштерді сақтау және нығайту;
• әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар мен өндірістің жаңаруы мәселелерін шешуде жоғары мектептің ғылыми-техникалық әлеуетін тиімді пайдалану;
• жоғары технологиялар нарығына бағытталған, білім модернизациясы үдерісі мақсатында инновациялық қызметті дамыту;
• әлемдік ғылым және білім жүйесіне ену және ортақ ғылыми-техникалық өнім өндіру мақсатында шетелдік оқу орындары мен фирмалармен халықаралық ғылыми-техникалық байланыстарды кеңейту;
• зерттеу мен жобалардың қаржылық негізін бюджеттен тыс қаражатты пайдалану мен инновациялық қызметті қолдану арқылы дамыту.

Орталықтың миссиясы
• білім, мәдени, экономикалық, әлеуметтік мәселелерді зерттеу;
• әлеуметтік маңызды міндеттерді шешуде перспективті бағдарламаларды ұсыну;
• іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу;
• әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу;
• әлеуметтік маңызды міндеттерді жүзеге асыруға қатысу;
• әлеуметтік маңызды жобаларды консалтингтік қолдау;
• әлеуметтік, этикалық және мәдениеттану саласы бойынша тәуелсіз сараптама өткізу;
• халық арасында әлеуметтік-экономикалық салада ақпараттық-түсіндірмелік жұмыстар атқару.