Ғылыми жарияланымдар

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Ғылым жаршысына» және ағылшын тіліндегі ғылыми «SCIENCE REVIEW» журналына жариялау үшін мақалаларды ұсыну және ресімдеу тәртібі туралы ЕРЕЖЕ
Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар
Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетімен бекітілген басылымдар тізімі
ҚазСБ бойынша импакт-факторы нөлден жоғары Қазақстандық журналдар тізімі
Impact Factor коэффициенті жоғары рейтингті журналдар тізімі (2010 жыл)
Реестр публикаций ППС и научных сотрудников в журналах, включенных в базу данных РИНЦ за 2013 год
Реестр публикаций ППС и научных сотрудников в журналах, включенных в базы данных Springer, Thomson Reuters, Elsevier за 2013 год