Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар

С.Сейфуллин ат. ҚАТУ Ғылым жаршысы

Science Review

Ғылыми конференциялардың жинақтары

С.Сейфуллин ат. ҚАТУ ПОҚ жарияланымдары