Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар

С.Сейфуллин ат. ҚАТУ Ғылым жаршысы

Science Review

Ғылыми конференциялардың жинақтары

Университет ғалымдарының 2007-2011 жылдар аралығында импакт-факторы жоғары ғылыми басылымдардағы жарияланымдары

С.Сейфуллин ат. ҚАТУ ПОҚ жарияланымдары