Ғылыми техникалық кеңес (ғтк)

С.Сейфуллин ат. ҚАТУ ҒТК туралы ЕРЕЖЕ