Жас ғалымдар кеңесі

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Жас ғалымдар кеңесі 2004 жылғы 24 наурызындағы университеттің ғылыми кеңесінің №16 шешімі бойынша құрылды.

Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК) жас ғалымдарға кәсіби деңгейлерін арттыруда көмек көрсету, ғылыми әлеуетті дамыту және жас ғалымдардың шығармашылық мүмкіндіктерін іске асыру, университеттің ғылыми жастарының кәсіби, зияткерлік, заңды және әлеуметтік-тұрмыстық мүдделері мен құқықтарын іске асыру, қорғау, ғылыми білімді және ғылымның заманауи жетістіктерін насихаттау мақсатында құрылды.

Кеңес қызметі Қазақстан Республикасы Конституциясы, университет Жарғысы, университет қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар, сондай-ақ демократизм, еркіндік, жариялылық, өзіндік басқару, теңдік принциптері негізінде жүзеге асырылады.

Жас ғалымдар Кеңесі заңды тұлға болып табылмайды жəне өз қызметін университет басшысымен бекіткен Жас ғалымдар Кеңесі туралы ережеге сəйкес іске асырады.

Кеңес
- жас ғалымдарға кəсіби деңгейлерін арттыруда көмек көрсету;
- ғылыми əлеуетті дамыту жəне жас ғалымдардың шығармашылық мүмкіндіктерін іске асыру;
- С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-дың ғылыми жастарының кəсіби, зияткерлік, заңды жəне əлеуметтік-тұрмыстық мүдделері мен құқықтарын іске асыру, қорғау;
- ғылыми білімді жəне ғылымның заманауи жетістіктерін насихаттау мақсатында құрылады.

Кеңестің негізгі міндеттері
- С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-дың ғылыми жастарының кəсіби өсуіне ықпал ету, жастардың ғылыми бастамаларын дамыту жəне жас ғылыми кадрларды университетте тұрақтандыру. С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ- дағы ғылыми жұмысты жетілдіру бойынша ұсыныс даярлау;
- жас ғалымдардың ғылыми қызметінің ұйымдастырылуы мен қаржылық қолдау көрсетілуіне жəне олардың Қазақстан мен шетелдерде өткізілетін түрлі ғылыми-зерттеу жобаларына, бағдарламаларға, ғылыми тағылымдамаларға, конкурстарға, ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысуына ықпал ету;
- жас ғалымдардың ғылыми зерттеулеріне қолдау көрсететін (грант бөлетін) ғылыми жобалар, бағдарламалар мен қорлар туралы, еліміз бен шетелдегі ғылыми жəне білім беру орталықтары, сондай-ақ Қазақстан мен алыс жəне жақын шетелдерде өткізілетін бейінді іс-шаралар (конференциялар, семинарлар) туралы ақпарат беру;
- үздік ғылыми-техникалық өнім конкурсын, ғылыми конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру жəне өткізуге ықпал ету, жас ғалымдарға ғылыми мақалалары мен баяндамаларын жариялауға көмек көрсету;
- университеттің ғылыми техникалық кеңес отырысында магистранттар мен тəлімгерлерді аттестаттауға қатысу;
- жас ғалымдарға ғылыми зерттеу жұмыстар əдістемесі мен əдіснамасын меңгеруге көмек көрсетуге бағытталған іс-шаралар өткізу; жас ғалымның ғылыми-техникалық жəне мəдени өсуіне ықпал ету;
- ғылыми жастарды жұмысына қолдау көрсететін қорлар, гранттар, конференциялар, мектептер мен басқа да іс-шаралар туралы, бос орын жайлы ақпараттандыру;
- ғылыми ұйымдар, ғылыми зерттеу институты, жоғары оқу орындары жас ғалымдарының ғылыми зерттеулері мен əзірлемелерінің ақпаратты мəліметтер базасын құру;
- жас ғалымдарға отандық жəне шетелдік гранттарға қатысу үшін белсенді жұмыс істеуге, магистратураға түсуге, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, магистрлік диссертациясын қорғауға көмек көрсету;
- жас ғалымдарды ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің жəне басқа да министрліктердің сыйақыларына ізденушілікке ұсыну; дарынды жас мамандарға магистратура мен докторантураға түсуге қолдау көрсету;
- жас ғалымдардың еңбегі, тұрмысы мен демалысы мəселелері бойынша өзінің ұсыныстарын ректоратқа білдіру;
- жас ғалымдардың өздерінің əлеуметтік мəселелерін шешуге бағытталған бастамаларына қолдау көрсету.

Жас ғалымдар кеңесі туралы ереже соңғы рет 2012 жылдың 13 маусымда жаңартылды.

ЖҒК-нің құрамы жыл сайын өзгертіліп, қайта бекітіліп отырылады. Кеңес құрамына әр факультеттен ұсынылған 40 жасқа дейінгі жас мамандар кіреді. ЖҒК-нің төрағасы ретінде 2012 жылдан бастап агрономия факультеті топырақтану және агрохимия кафедрасының ассистенті С.З. Сулейменов, ал хатшысы ретінде гуманитарлық факультеті Қазақстан тарихи кафедрасының аға оқытушысы т.ғ.к. А.Ж.Ғабдуллина сайланды. Кеңес төрағасы университеттің ғылыми және ғылыми-техникалық кеңес құрамына кіреді.

Университет қабырғасында жыл сайын «Сәкен тағылымы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция өтеді. Бұл конференцияға университеттің жас мамандарымен бірге студенттер мен мектеп оқушыларының да ғылыми шығармашылық жұмыстары баяндалады. ЖҒК аталған конференцияны ұйымдастырып, оның ойдағыдай өтуіне жауапты. Кеңес мүшелері студенттер мен мектеп оқушылары, жас мамандарға арналған секциялық отырыстарға төрағалық етеді. Конференция нәтижесі бойынша мақалалар міндетті түрде жарық көреді.
Қазіргі таңда университетте 293 жас маман жұмыс істейді, оның ішінде 69 ғылым кандидаты, 23 доцент, 50 магистр жемісті еңбек етуде.

Жас ғалымдар кеңесі туралы ЕРЕЖЕ
Жас ғалымдар кеңесі МҮШЕЛЕРІ