Халықаралық байланыстарУниверситеттің халықаралық байланыстары төрт бағыт бойынша жүзеге асады:

* Шет мемлекеттермен бірлескен ғылыми жобаларды орындау бойынша жұмыстарды үйлестіру
* Шет мемлекеттердің ғылыми орталықтары және жоғары оқу орындарындағы университет оқытушылары мен түлектерінің тағылымдамасы
* Студенттердің шетелде теориялық және тәжірибелік оқуын ұйымдастыру
* Ресей, Моңғолия және ҚХР жоғары оқу орындарында магистранттар мен PhD докторанттарын бірлесіп дайындау

• Университет келесідей халықаралық қорлар мен бағдарламалармен ынтымақтасады: ГТЦ, DAAD, LOGO (Алмания), MASHAV (Израиль), FEP, ACCELS, USAID, JFDP, IREX, Global Education (АҚШ), InterVarsity (Канада), British Council (Ұлыбритания), Азия зерттеулер бағдарламасы (Корея), мәдени байланыстар бойынша Үндістандық Кеңес (Үндістан) және Француздық Альянс (Франция)

• Университет СИММИТ «Орта Азия және Кавказ жерлеріндегі ауылшаруашылық зерттеулер бойынша халықаралық ынтымақтастық» (АҚШ, 2003ж.), Фольксвагеннің «Қазақстандағы астық егістігін сақтандыру» қоры (Алмания, 2003ж.), Қоршаған ортаны қорғаудың «Қазақстан топырағының пестицидтермен ластану фиторемидиациясы» Американдық қоғамы (АҚШ, 2003ж.), АҚШ Ауыл шаруашылығы департаменті «Қазақстандағы жемшөптік дақылдардың бейімделуі» (АҚШ, 2007ж.), ТЕМПУС – ТАСИС Еуропалық Одақтың «Аграрлық менеджмент курстары, фермерлік шаруашылықтардағы іс-тәжірибе» (Алмания, 1992ж.), «Ақмола облысының фермерлік шаруашылықтарын және азықты қайта өңдеу өнеркәсібін дамыту» (Англия, 1994ж.), «Азияда мал шаруашылығын тұрақты дамыту» (Франция, Бельгия, Италия, Моңғолия, 2005ж.), «Аграрлық менеджмент бойынша бірлескен магистерлік бағдарлама» (Алмания, Нидерланды, Қырғызстан, Өзбекстан, 2006ж.), «Қазақстандағы жоғары оқу саласындағы дамуды және сапаны қамтамасыз ету жүйесін бақылауды қолдау» (Алмания, Англия, 2007ж.), «Энергетикалық менеджмент» мамандығы бойынша бакалавриатура оқу бағдарламасын әзірлеу (Алмания, Австрия, Литва, Қазақстан, Түрікменстан, 2010ж.), «Қоршаған ортаны қорғау саласында оқытуды реформалауға жетелейтін Болон процесі негізіндегі оқу бағдарламасы» (Алмания, Италия, Бельгия, Испания, Польша, Болгария, Қазақстан 2010ж.), Швейцарлық ғылым қоры «Өсімдік шаруашылығындағы зерттеулер негізінде сақтандыру кестесін жетілдіру» (Швейцария, 2010ж.), «Тұрақты ауылшаруашылық технологияларды өңдеу мен қолдану жолдары арқылы қоршаған ортаны қорғау» (Португалия, Польша, Эстония, Венгрия, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан 2011ж.), ERASMUS MUNDUS-eASTANA (euroAsian Starter for Technical Academic Network Application-Польша, Ирландия, Франция, Испания, Италия, Венгрия, Чехия, Англия, Греция, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан, 2011 ж.), ERASMUS MUNDUS-MARCO XXI (Польша, Испания, Швеция, Болгария, Литва, Бельгия, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан, 2011 ж.) сияқты халықаралық жобалардың белсенді қатысушысы болып табылады

•«Аграрлық менеджмент» атты Қазақстан-Алмания магистратурасы жұмыс істейді

•Қазақ-қытай білім және ғылым орталығы жұмыс істейді

•Қытай, Моңғолия, Ресей, Қырғызстан, Түрікменстан, Тәжікстан, Армения, Өзбекстан, Ауғанстанның студенттері білім алуда

•ҚР Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу конкурсына оқытушылар мен студенттер белсене қатысады

•Жыл сайын университет жанында салт-дәстүр, әдеп-ғұрыптармен алмасу бойынша АҚШ, Канада, Филиппин, Англия және Голландия студенттерінің қатысуымен жазғы мәдени-лингвистикалық бағдарлама жұмыс істейді