Ғылыми үйірмелер

«Азық-түлік және қайта өңдеу өндірістеріндегі жас зерттеушілер» үйірмесі
«Сүт бағыты» үйірмесі
«ИХТИОЛОГИ» ғылыми-зерттеу үйірмесінің
«Жас физиолог» ғылыми-зерттеу үйірмесі
Ағылшын тілінің әуесқой клубы
«Механизатор» үйірмесі
«Formula Student» ғылыми-техникалық үйірмесі  
«Көлік» студенттік ғылыми үйірмесі
Ғылыми үйірме «Студенттік қозғалыс қауіпсіздік қызметі»
«Көлік қызметкері» үйірмесі
«Менеджмент» кафедрасының ғылыми үйірмесі
«Жас бухгалтер» үйірме
«Микроконтроллерді бағдарламалау» ғылыми үйірмесі
«Компьютерлік және математикалық модельдеу» ғылыми үйірмесі
«Стратегиялық маркетинг» ғылыми үйірмесі
«Эко-право» клубы
«Мал шаруашылығының технологы» үйірмесі
"Паразиттер" студенттік ғылыми үйірмесі
"Патология" студенттік ғылыми-зерттеу үйірмесі
«Жас гистолог» ғылыми зерттеу үйрмесі
«Биоколориттер» студенттік ғылыми-зерттеу үйірмесі
"Саятшы" студенттік ғылыми-зерттеу үйірмесі
«Жас зерттеуші» үйірмесі
"Ихтиолог" студенттік ғылыми-зерттеу үйірмесі
«Хирургтер» студенттік ғылыми-зерттеу үйірмесі
«Ветеринарлық санитария» кафедрасының шеңберлері
"Шекарадағы ветеринариялық-санитарлық бақылау" үйірмесі
«Жас морфолог» ғылыми үйірмесі
«Акушер» студенттік ғылыми-зерттеу үйірмесі
«Заманауи экономика» ғылыми үйірмесі
«Электр энергетикалық жүйелердіңі» ғылыми үйірмесі
Ғылыми үйірме атауы «Мәңгілік ел»
«Қаржы» кафедрасының ғылыми үйірмесі
«Жас зерттеуші» студенттік ғылыми үйірмесі
Орманшы студенттік ғылыми-зерттеу үйірмесі
«Құнарлылық» студенттік ғылыми-зерттеу үйірмесі
«Фитодоктор» студенттік ғылыми үйірмесі
Студенттік экологиялық клуб «Экоlife»
«Өсімдік шаруашылығы» студенттік ғылыми үйірмесі
Үйірме «Жас ғалым-зоолог»
«Атамекен» тарихи үйірмесі
«Юный кадастровик» студенттік үйірмесі
«Георесурс» ғылыми жұмыстар және жобалар орталығы