Университет ұстаздары халықаралық ғылыми басылымдарда

Университет ұстаздары  халықаралық ғылыми басылымдарда
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-нің профессорлық-оқытушылық құрамы ғылыми жарияланымдарының импакт-факторы нөлден жоғары халықаралық басылымдарда жариялануы Университеттің нәтижелілігі мен бәсекеге қабілеттілігін көрсететін маңызды индикаторлары болып табылады. Сонымен бірге жоғары оқу орнымыздың заманауи ғылыми қызметінің маңызды көрсеткіштерінің бірі.

2012 жылы университетіміздің біртоп қызметкерлерінің мақалалары THOMSON REUTERS деректер базасына кіретін импакт-факторы нөлден жоғары халықаралық ғылыми басылымдарда жарық көрді:
- «Информатика» кафедрасының меңгерушісі, ф.-м.ғ.к. Г.Е. Мырзабекованың «Optimization» журналындағы (IF=0,325) «Exhausters and implicit functions in nonsmooth systems» мақаласы;
- «Электр жабдықтарын пайдалану» кафедрасының доценті м.а., т.ғ.к. С.С. Исенов және «Электр жабдықтарын пайдалану» кафедрасының доценті, т.ғ.к. И.А. Пястолованың «ELEKTRONIKA IN ELECTROTECHNIKA» журналындағы (IF=0,913) «Mathematical model of automatic control system for asynchronous multimotor drive» мақаласы;
- «Маркетинг және сервис» кафедрасының доценті м.а., э.ғ.к. А.Ж. Жолмұханованың «Актуальные проблемы экономики» журналындағы (IF=0,039). «Actual problems of insurance in agriculture of Kazakhstan» мақаласы

Сонымен қатар аталған жылы «Морфология, микробиология және биотехнология» кафедрасының доценті, б.ғ.к. С.С.Беккужинаның Springer Science деректер базасын кіретін «Russian Agricultural Scienсes» (IF=0,123) журналында «Selection of Wheat for Resistance to the Fungal Pathogen Septoria nadorum Berk. in an Isolated Anther Culture» мақаласы жарық көрді.