Ғылыми-әдістемелік семинар өтті

Ғылыми-әдістемелік семинар өтті

2017 жылғы 25 желтоқсан күні «Компьютерлік жүйелер және кәсіптік білім беру» факультетінде «Кәсіптік білім беру» кафедрасының  ұйымдастыруымен «ЖОО-да білім беру бағдарламаларын (бакалавриат) дайындауда дуальды оқытуды ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі» атты тақырыпта ғылыми-әдістемелік семинар өтті.

Семинарда білім беру бағдарламаларын (бакалавриат) дайындауда дуальды оқытуды ұйымдастырудың  «Компьютерлік жүйелер және кәсіптік білім беру», «Техникалық», «Агрономиялық», «Ветеринария және мал шаруалығы технологиясы» факультеттеріндегі теориясы мен тәжірибесі  талданды.

     Сондай-ақ,  Астана қаласының  «Энергетика және байланыс» колледжі директоры С.А.Өмірбекова әлеуметтік серіктес және  жұмыс беруші ретінде  5В012000 – «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасында (бакалавриат) дуалды оқытуды жүзеге асыру тәжірибесімен бөлісті.

    6D012000 – «Кәсіптік оқыту» докторантура білім беру бағдарламасы бойынша 2, 3-курс  докторанттарының диссертациялық дуалдық оқытудағы ғылыми ізденіс бағыттары баяндалды. Ғылыми-әдістемелік семинар өз мақсатына жетті.