Қабылдау қағидалары

Арнайы немесе шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар тізбесі

Жоғары бiлiм берудiң кəсiптiк оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгi қағидалары

Жоғары оқу орнынан кейінгі кəсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары