Агрономиялық ғылымдар

5В080100 – «Агрономия» мамандығы бойынша «Салалық өсімдік шаруашылығы»

5B080800 «Топырақтану және агрохимия» мамандығы бойынша «Агрохимия»және «Агротопырақтану»

5В080100 – «Агрономия» мамандығынын модульдік білім бағдарламасы

«Фитосанитарлық қауіпсіздік» модульдік білім беру бағдарламасы

5В081100 – «Өсімдік қорғау және карантин» мамандығына арналған модульдік білім беру бағдарламасы

5В060800 – Экология мамандығы бойыншамодульдік білім беру бағдарламасы

«Қорғаныш орман өсіру» модульдік білім беру бағдарламасы

5В080700 – «Орман ресурстары және орман шаруашылығы» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

5В070100 – «Биотехнология» мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламасы