Экономикалық ғылымдар

5B050600 – «Экономика» мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламасы

5В050700 – «Менеджмент» мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламасы

5В051100 – «Маркетинг» мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламасы

5B050800 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламасы

Мамандығы мүмкіндік білім беру бағдарламасы 5В050900 - «Қаржы»