Жерге орналастыру мамандықтары

5В090800 – «Бағалау» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы

5В071100 – «Геодезия және картография» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы

5В090700 «Кадастр» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы

5B090300 – «Жерге орналастыру» мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламасы