Сәулет мамандықтары

5В042000 – «Дизайн» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы

5В042000 – «Сәулет» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы