АККРЕДИТТЕУ

Білім беру ұйымдарын аккредиттеу – білім беру қызметтерінің сапасы туралы объек­тивті ақпарат беру және оны жетілдірудің тиімді тетіктерінің бар екенін растау мақсатында ак­кре­диттеу органының олардың белгіленген та­лаптар мен стандарттарға сәйкестігін тану рәсімі.

Институционалдық аккредиттеу – білім беру ұйымының білім беру бағдарламаларын мәлімделген мәртебесіне сәйкес сапалы ұсынуы жөніндегі қызметін бағалау.

Мамандандырылған аккредиттеу – білім беру ұйымы іске асыратын жекелеген білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау.

Халықаралық аккредиттеу - білім беру ұйымын немесе бағдарламаны шетелдік аккредиттеу агенттігінде аккредиттеу.
С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ аккредиттеуден өтуді мына мақсаттар үшін жүзеге асырады:
- университет өзінің білім беру бейімділігінің сапасын көрсету;
- Қазақстандық және халықаралық нарықтағы білім беру қызметіндегі бәсекеге сәйкестендіру;
- университеттің білім беру бағдарламасын жетілдірудің мақсатарында тәуелсіз сараптама және ұсыныстар алу.

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетте 2014 жылдың ақпанында аккредиттеу және рейтингі тәуелсіз агентігімен институционалды және мамандандырылған аккредиттеу үрдісі өтті. Мамырда өткен аккредиттеу бойынша аккредиттеу кеңес ұйымының шешімімен университет институционалдық және 18 білім беру бағдарламасына 5 жыл мерзімге аккредиттелгенін растайтын куәлікке ие болды.

Институционалдық аккредиттеу туралы куәлік

5B090400 Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету
5B012000 Кәсіптік оқыту
6M012000 Кәсіптік оқыту (сала бойынша)
6D012000 Кәсіптік білім
5B042000 Сәулет
6M042000 Сәулет
6D042000 Сәулет
5B042100 Дизайн
6M042100 Дизайн
5B070100 Биотехнология
6M070100 Биотехнология
5B080100 Агрономия
6M080100 Агрономия
6D080100 Агрономия
5B060800 Экология
5B072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)
6M072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)
5B072700 Азық – түлік өнімдерінің технологиясы
6M072700 Азық – түлік өнімдерінің технологиясы
5B080600 Аграрлық техника және технология
6M080600 Аграрлық техника және технология
6D080600 Аграрлық техника және технология
5B090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
5В081100 Өсімдіктерді қорғау және карантин
6М081100 Өсімдіктерді қорғау және карантин
5В081200 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
6M080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
6D080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
5В070300 Ақпараттық жүйелер
6M070300 Ақпараттық жүйелер
5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
6М071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
5В071100 Геодезия және картография
5В090700 Кадастр
6M090700 Кадастр
5В090800 Бағалау
5В090300 Жерге орналастыру
6M090300 Жерге орналастыру
5В080700 Орман ресурстары және суды пайдалану
6М080700 Орман ресурстары және суды пайдалану
6D080700 Орман ресурстары және суды пайдалану
5В080800 Топырақтану және агрохимия
6М080800 Топырақтану және агрохимия
6D080800 Топырақтану және агрохимия
5В080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
6М080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
5В073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология
6М073200 Стандарттау және сертификаттау
5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6М070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
5В071800 Электр энергетикасы
6М071800 Электр энергетикасы
5В050900 Қаржы
6М050900 Қаржы
5В050600 Экономика
6М050600 Экономика
5В051100 Маркетинг
6М051100 Маркетинг
5В050700 Менеджмент
6М050700 Менеджмент
6D050700 Менеджмент
5B050800 Есеп және аудит
6M050800 Есеп және аудит
6D050600 Экономика
5B072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар
6M072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар
5B071700 Жылу энергетикасы
6M071700 Жылу энергетикасы
5B071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар
6M071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар
5B080300 Аңшылықтану және аң шаруашылығы
6M080300 Аңшылықтану және аң шаруашылығы
5B120100 Ветеринарлық медицина
6M120100 Ветеринарлық медицина
6D120100 Ветеринарлық медицина
5B120200 Ветеринарлықсанитария
6M120200 Ветеринарлық санитария
6D120200 Ветеринарлық санитария