«С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ көзқарасы, миссиясы, стратегиясы