2017 жыл

Қазақстанның жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2016. - №3. - Б.28-30 Есекешова М.Д., Саймбетова Ж.Т. Қазақстандағы жоғары оқу орындарындағы көптілді білім берудің қазіргі жағдайы